ANN GRIPENLÖF

Vad betyder skrivandet för dig?

Att skriva är ett sätt för mig att formulera mina tankar, både för mig själv och andra. Jag älskar ord och att formulera mig i text. Då får jag tid att tänka färdig och förklara det jag vill förmedla. Att vrida och vända på formuleringar, att vara återhållsam med ord och skrytfenor är en rolig lek som ger mig mycket glädje när det blir bra.

Vad vill du förmedla med ditt skrivande?

Det här är min första bok. Och jag skriver den genom änglar för att föra ut deras budskap. Under flera år har jag tagit emot meditationer och budskap och det har blivit många med åren. I ”En värld av Änglar” samlar jag en del av det jag skrivit, men jag har även fått mycket nytt material. Processen att skriva och förmedla änglarnas budskap har lärt mig mycket. Ett hedrande uppdrag som jag hanterar med respekt och vördnad.

Med boken, En värld av änglar vill jag sprida hopp till människor i en turbulent tid och samtidigt uppmuntra fler att leda andra i meditation.

När och var skriver du som bäst?

Jag växla mellan olika miljöer i olika skeden av skrivandet. Det börjar med att jag tar ner en text som jag pratar in på min mobil. Sen skriver jag ner den.

Vad jobbar du med när du inte skriver bok?

Jag har två professioner, dels jobbar jag med kommunikation och certifieringar kring kompetensförsörjning i vård och omsorg. Men jag är också terapeut och har en egen verksamhet med kroppsbehandlingar och utbildning i bland annat Reiki.

Böcker utgivna av Norna

EN VÄRLD AV ÄNGLAR,
meditationer och
ljusarbete
Boken är skriven genom änglar för att hjälpa människor i den nya tid vi står inför. 
Köp boken Här »