EBBE SCHÖN

Förutom litteraturvetenskap har Ebbe Schön studerat etnologinordiska språk och slaviska språk vid Stockholms universitet.

Han har bland annat arbetat som radiotelegrafist, pressofficer och filmproducent vid Marinen samt varit radio- och tv-producent vid Sveriges Radio och Sveriges Television. Genom åren har han själv medverkat i många radio- och tv-program.

I nästan två decennier har han varit chef för Sveriges största folkminnessamling vid Nordiska museet i Stockholm, där han tagit del av de svenska bygdernas sägner om tomtartrollälvornäckar och andra folktroväsen.

Ebbe Schön sitter med i styrelsen för Vilhelm Moberg-Sällskapet och är korresponderande medlem av Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur och Kungliga Örlogsmannasällskapet. Han är även medlem i Sällskapet Idun. (Text från Wikipedia)

Intervju med Ebbe Schön på NORDISKA MUSEET

Böcker utgivna av Norna

VÅR SVENSKE TOMTE
Gårdstomten, som beskyddade hus och hem, levandegörs i denna bok.
Köp boken Här »